Khóa học tại trung tâm

Các khóa học từ cơ bản đến cao cấp được Master Hoàng giảng dậy tại trung tâm đáp ứng nhu cầu học tập của các bạn ở gần, có điều kiện tham dự trực tiếp và các bạn muốn hành nghề phong thủy

khóa học qua bài giảng online

Các bài giảng được thiết kế dễ hiểu, dễ học, dễ ứng dụng thực tế dành cho các bạn không có thời gian và điều kiện đi học trực tiếp ở trung tâm. Quá trình tương tác giữa thầy và trò sẽ trao đổi qua điện thoại, email, các mạng xã hội