Khảo sát Phong Thủy: Sự quan trọng của cửa chính đón vượng khí

Tiệm hớt tóc nằm mặt đường của khu dân cư Hà Đông, tiệm không lớn chỉ khoảng 3 nhân viên, tiệm không quá đông nhưng hầu như lúc nào cũng có khách, từ sáng đến tận tối mịt. việc kinh doanh chủ yếu diễn ra ở tầng 1 vì nhà thuê.

Nhà tọa dần hướng thân, thướng sơn há thủy là cách cục xấu của huyền không tuy nhiên khi xem xét thì cửa hàng chủ yếu mở cánh cửa B và khách hàng đi lại qua cửa đó nên cửa hàng đó đươc sinh khí .

Đôi khi chỉ thay đổi một chút cũng khiến tài vận thay đổi nhất là khi đất chật người đông như ở các thánh phố lớn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *