Khảo sát Phong Thủy: Một ngôi mộ ở Hưng Yên

Hai ngôi mộ ông bà nằm ở nghĩa trang giữa cánh đồng như bao vùng quê khác và xây trên 1 gò đất cao hơn mặt ruộng khoảng 40cm. Phía trước mộ các 30m là 1 ao nước tự tạo dể trong cây ăn quả, trước và sau mộ đều là vườn cây ăn quả

Mộ Tọa ở quẻ Tùy 4/7 và hướng ở quẻ Cổ 6/7 như vậy được hướng chính thần. Quẻ có các hào phụ quan , tài, phụ quan, tài.(phép đo đạc theo phái Tam Nguyên Vô Thường)

Hướng chính thần của mộ khá tốt tuy nhiên vận 7 là vận đã qua, hiện tại đã gần sang vận 9. Điểm xấu nữa là chính thần gặp thủy tức ao nhỏ ở đầu hướng làm tài vận có phần suy giảm. Quẻ xuất quái ở cung ly và gần như ¾ ao nằm tại cung này nên các chính linh thần liên quan đến tọa mộ không phát huy được tác dụng.

Hai Ngôi mộ nằm giữa hai hào tài quan nên thực tế tài vận quan vận của các thành viên trong gia đình (thế hệ cháu vì các con cũng đã lớn tuổi và về nghỉ) không hề kém. Quẻ không có hào tử tôn nên người ngày càng ít đi, thế hệ cháu (các cháu trai đã lập gia đình) thì con cái khó khăn.

Thời gian ứng nghiệm của mạnh nhất của mộ : các năm Đinh , Canh, mạnh nhất vào các năm canh tuất, đinh mùi. Mộ cũng ứng nghiệm với người sinh các năm Đinh, Canh, mạnh nhất với người Canh Tuất và Đinh Mùi. Mộ không ảnh hưởng với người sinh năm Giáp, Bính, Nhâm, Kỷ.

Đề nghị thay đổi: để cải thiện tình hình đề nghị thay đổi sang phụ mẫu quái ở quẻ Chấn và quẻ Ích và chọn hào vượng theo tam nguyên và tam hợp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *